Lars Dølvik

Advokat MNA, HELP-advokatene

Lars har lang erfaring med rådgivning og vurdering av saker for boligkjøpere, med skadedokumentasjon og saksforberedelse, forhandlinger og prosess i saker der boligkjøpere har krav mot selgere og deres boligselgerforsikring.

Han tilhører landets største advokatmiljø for boligkjøpere.

Advokatene i HELP er ikke forbeholdt de som har råd til store advokathonorarer, men bistår de som faktisk er i en situasjon hvor de trenger rettslig bistand. Ved å jobbe i HELP bidrar jeg dermed til at advokathjelp ikke lenger er forbeholdt de rikeste blant oss.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no